Betalinger enkelt forklart

Noen ganger kan betalinger virke veldig kompliserte med en bransjespesifikk terminologi som bruker ord og begreper som vi ikke er vant til.

Noen ganger kan betalinger virke veldig kompliserte med en bransjespesifikk terminologi som bruker ord og begreper som vi ikke er vant til. Våren 2021 lanserte vi i Worldline et nytt konsept kalt «Payments Explained» der vi publiserte flere videoer som forklarte begreper som brukes i forbindelse med betalinger for å informere våre følgere og lesere om hva de egentlig betyr. Gikk du glipp av noe? Ingen grunn til bekymring, for vi har samlet alle betalingsbegrepene i denne artikkelen.


Payment Service Provider (PSP)

En PSP tilbyr betalingstjenester, som nettbaserte kasser eller terminaler, til forhandlere. Disse tjenestene er ofte koblet med andre tjenester som oppgjør og finansiell rapportering. Worldline er et eksempel på en PSP.


Payment Terminal Service Provider (PTSP)

En PTSP tilbyr kun betalingsterminaler. En PTSP er ansvarlig for distribusjon, vedlikehold av og støtte til betalingsterminaler på vegne av banken som er innsamleren.


Acquirer

En acquirer eller innløser er finansinstitusjonen som er ansvarlig for behandling av korttransaksjoner på vegne av forhandleren. Når en forbruker betaler med kort, er det bankens jobb å kontrollere at det er penger på forbrukerens konto, reservere beløpet og sørge for at pengene blir trukket og kreditert på forhandlerens firmakonto. Worldline er et eksempel på en acquirer eller innløser. Les mer om kortinnløsning her.


Acquiring agreement

For å kunne akseptere betalinger med kort i en fysisk butikk eller nettbutikk, kreves det en innløseravtale. En innløseravtale signeres med en innløser som har rett til å kreve inn fra VISA- og MasterCard-kort. Avtalen sikrer at transaksjonen mellom en kortbetaling og bankkontoen fungerer. 


Payment Gateway

En betalingsgateway er den tekniske plattformen som kommuniserer transaksjonsinformasjonen mellom forhandlere, kortutstedende bank og innløser/acquirer. I noen tilfeller, som med Worldline, kan det samme selskapet være både innløser, betalingstilbyder og betalingsgateway.


Payment Processor

En betalingsprosessor er knutepunktet i hele kortautoriseringsprosessen og formidler kortautorisasjoner og oppgjørstrafikk mellom PSP, kortsystemene og innløser/acquirer.


Card schemes

Kortsystemer som Visa og Mastercard har ansvaret for infrastrukturen som forbinder alle deler av økosystemet. De setter også opp reglene som styrer alle kortbaserte transaksjoner og overvåker overholdelse av bestemmelser. Både kortutstedende banker og innløsere må være en del av disse ordningene og følge reglene for å kunne administrere transaksjoner gjennom nettverket.


Scheme fees

Scheme fees er uregulerte gebyrer som belastes av kortnettverk som Visa, Mastercard, Diners og Union Pay. Disse gebyrene dekker en rekke ting som autorisasjonsgebyrer, volumgebyrer, markedsførings- og innovasjonsfond, avgifter over landegrensene, lisensavgifter, ordningsgebyrer for rapporter, AML (anti-hvitvaskingstjenester) og mye mer. 


Point-of-sale (POS)

POS refererer til stedet der en kunde utfører betalingen for varer eller tjenester og der eventuell merverdiavgift skal betales. Det kan være i en fysisk butikk, der POS-terminaler og systemer brukes til å behandle kortbetalinger eller et nettbasert salgssted, for eksempel en datamaskin eller mobilenhet.


Payment environments

Det er tre forskjellige betalingsmiljøer for kortterminaler: attended, semi-attended og unattended. «Attended» kortterminaler er avhengige av at ansatte er til stede for å aktivere transaksjonen, dette er tilfellet for eksempel for de fleste restauranter. «Semi-attended» kortterminaler aktiveres av kunden, men forhandler kan være til stede i noen situasjoner, for eksempel selvbetjente kasser i supermarkeder. «Unattended» kortterminaler brukes i miljøer der det ikke er personale som kan bistå med transaksjonen. I stedet er det kunden som aktiverer betalingen, for eksempel på bensinstasjoner.


Dynamic Currency Conversion (DCC)

Med DCC kan kundene velge direkte i terminalen om de vil betale i lokal valuta eller i egen valuta. Kunden mottar en garantert valutakurs og vet nøyaktig hvor mye kjøpet vil koste. Selgeren mottar betalingen i sin lokale valuta. 


Betalingskort

Når det gjelder betalingskort, finnes det to typer kort: Nasjonale og internasjonale. Det finnes fire typer internasjonale kort: Debet, kreditt, forhåndsbetalte kredittkort og belastning. Nasjonale kortprogrammer fungerer som internasjonale, men brukes kun i et bestemt land. Nasjonale kort er for det meste debetkort (noen ganger kredittkort), og ofte er de også knyttet til VISA eller Mastercard for bruk utenfor landegrensene. 


Alternative Payment Methods (APMs)

APM er definert som en måte å betale for varer eller tjenester på som ikke gjøres via kontanter eller større kortsystemer (Visa, MasterCard, American Express osv.). Dette inkluderer forhåndsbetalte kort, mobilbetalinger, e-lommebøker, bankoverføringer, faktura, nettbank osv. 


Card Present

Card Present-transaksjoner skjer personlig. En transaksjon regnes vanligvis som «Card Present» når den foretas på en av følgende måter:

  • Sveiper kortets magnetstripe i en kortleserenhet.
  • Leser av kortets EMV-brikke ved å sette den inn i en kortleserenhet.
  • Henter kortets elektroniske data fra en kontaktløs kortleser.


Card Not Present (CNP)

Transaksjoner der kort ikke er tilstede skjer ikke personlig. En transaksjon regnes vanligvis som «Card not present» når den ikke foretas på en av følgende måter:

  • Legge inn betalingsinformasjon i en nettbasert betalingsportal.
  • Fylle ut betalingsinformasjon på et skjema som skal sendes til en bedrift.
  • Angi betalingsinformasjon over telefon til en bedrift.


Near Field Communication (NFC)

Kontaktløse transaksjoner som gjøres med NFC-teknologi, som er basert på kortreist radiokommunikasjon. Når en enhet med en RFID-brikke holdes nær en NFC-aktivert enhet, aktiveres brikken og gir leseren et dynamisk, engangsnummer som unikt og sikkert identifiserer hver enkelt transaksjon. Dette gjør for eksempel at en terminal kan kommunisere med et kort uten fysisk kontakt på en sikker måte.


Biometric payments

Biometriske betalinger bruker biometrisk autentiseringsteknologi for å autorisere betalinger, f.eks. via fingeravtrykk, øyeskanning og ansiktsgjenkjenning i stedet for passord, mønster eller pinkode. Biometriske betalinger muliggjør en raskere og mer praktisk betalingsprosess samt økt sikkerhet.


Internet of Things (IoT) payments

IoT-betalinger er fysiske enheter, kjøretøyer og bygninger som er koblet via internett med muligheten til å gjennomføre betalingstransaksjoner. IoT-betalinger forenkler betalingsprosessen ved å bruke smarte enheter som enten kan generere forslag til kjøp eller iverksette et kjøp der kunden befinner seg.


Real-time payments

Real-time payments (RTP) er betalingssystemer designet for å overføre midler umiddelbart og i sanntid mellom betaleren og betalingsmottakerens bankkontoer. Betaling i realtid forenkler og fremskynder betalingsprosessen. Les mer om betaling i realtid og annen teknologi her.


Kortsvindel

Kortsvindel er et generelt begrep for all type svindel som involverer kort. Kortsvindel omfatter flere forskjellige svindeltyper som mistede/stjålne kort, falske kort, tyveri av kortinformasjon, kort som ikke mottas osv. De fleste kortbedragerier gjøres ved å bruke stjålet kortinformasjon enten via e-handel eller ved bruk av falske kort.