mężczyzna w biurze siedzi przed komputerem

myPortal

Internetowy portal dla klientów

Wszystko pod kontrolą. Miej kontrolę na transakcjami bezgotówkowymi. Przez całą dobę, na całym świecie i bezpłatnie!

Dzięki dostępowi online do myPortal uzyskasz ustrukturyzowany przegląd transakcji i wypłat oraz ważnych informacji na temat Twoich terminali. A co najlepsze, wszystkie aktualne dane są w sposób przejrzysty wyświetlane na stronie startowej. Dokonaj własnych analiz na podstawie dostarczonych danych. Wszystkie informacje są dostępne w postaci materiałów do pobrania. Dzięki licznym funkcjom filtrowania można również wyszukiwać poszczególne transakcje i wyświetlać odpowiednie informacje. Ponadto myPortal wspiera proces finansowego uzgadniania pomiędzy wynagrodzeniami, transakcjami i rachunkowością.

Najważniejsze korzyści

Atrakcyjne funkcje

Dzięki myPortal możesz korzystać z szerokiej gamy usług, na przykład:

 • Dostęp online do wszystkich transakcji bezgotówkowych
  Przejrzysta, szczegółowa prezentacja wszystkich transakcji, wypłat, zaksięgowań pod koniec dnia, statusu, stawek prowizyjnych i wszelkich opłat.
 • Informacje o całej infrastrukturze terminalu Worldline
  Status (aktywny, nieaktywny), aktywowane środki płatnicze, potwierdzenie z terminala mogą być wyświetlane na podstawie identyfikatora terminala.
 • Informacje o Payback DCC dla płatności (dynamiczne przeliczanie walut)
  Raport DCC pokazuje prowizję uzyskaną z dynamicznego przeliczania walut.
 • Przejrzysta prezentacja analiz
  Dzięki różnym, a nawet komplementarnym funkcjom filtrów, można tworzyć ukierunkowane analizy przebiegu działalności.
 • Eksport danych w różnych formatach
  Utworzone raporty można łatwo eksportować w formacie Excel lub CSV i wykorzystać do dalszego przetwarzania lub archiwizacji.

Chcesz wiedzieć więcej?

myPortal łączy w sobie wszystkie informacje o Twoich płatnościach bezgotówkowych. myPortal zapewnia jeszcze wygodniejszy wgląd w Twoje transakcje płatnicze.

Składanie wniosku o dostęp do myPortal

Wypełnij umowę dotyczącą myPortal i odeślij formularz bezpośrednio do nas. Dostęp do portalu klienta zostanie aktywowany natychmiast.

Wypełnij i podpisz następującą(-e) umowę(-y)

Odeślij nam umowę(-y) pocztą lub faksem

Worldline Financial Services (Europe) S.A.
Oddział w Polsce
Ul. Prosta 68
00-838 Warsaw
+48 22 457 75 20
cs.pl@worldline.com

Dane kontaktowe wsparcia technicznego


myPortal wsparcie dla regionu CEE

+48 22 457 75 20
cs.pl@worldline.com

Worldline Financial Services (Europe) S.A.
Oddział w Polsce
Ul. Prosta 68
00-838 Warszawa
Polska