img-full-new-and-modern-architecture-of-a-shopping-mall-people-walking-around-going-to-stores-buying-things

Sikkerhet i verdensklasse

Risiko og sikkerhet

Kontakt oss
Sikkerheten er viktig når det er snakk om betaling. Vårt erfarne team av risiko-, bedrageri- og reklamasjonseksperter er der for å hjelpe deg som kjøpmann å håndtere betalingene på sikrest mulig måte.

PAYMENTS TO GROW YOUR WORLD

Worldlines mål

Enkle betalinger

Worldlines mål er å gjøre betalinger så enkle som mulig, både for kjøpmen og deres kunder. Derfor er vi svært opptatt av å alltid levere best mulig sikkerhet for alle transaksjoner som vi håndterer.